หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ตัวอย่างบทสนทนา

การเดินทางบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การเดินทาง

 • 1.Can you recommend somewhere to stay?

  คุณแนะนำหน่อยที่พักให้ฉันหน่อยได้ไหม

 • 2.Ferry

  เรือข้ามฟาก

 • 3.Mini-bar

  ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่ขายในห้องพักโรงแรม

 • 4.Do you rent bicycles?

  คุณให้เช่าจักรยานหรือไม่

 • 5.Where are we now?

  ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหน

 • 6.Keep the change

  ไม่ต้องทอน

สนทนาในร้านอาหารบทสนทนา ภาษาอังกฤษ ในร้านอาหาร

 • 1.Bake

  อบ

 • 2.Waiter

  บริกรชาย

 • 3.We need a table for … (number of people)

  เราต้องการโต๊ะสำหรับ ... คน

 • 4.Menu

  รายการ อาหาร

 • 5.Fresh

  สดใหม่

 • 6.Roast

  ปิ้ง อบ

สถานที่ / ร้านค้าบทสนทนา ภาษาอังกฤษ สถานที่ / ร้านค้า

 • 1.Night market

  ตลาดกลางคืน

 • 2.Post office

  ไปรษณีย์

 • 3.Fresh market

  ตลาดสด

 • 4.Bookstore

  ร้านหนังสือ

 • 5.Floating market

  ตลาดลอยน้ำ

 • 6.Nightclub

  ไนท์คลับ

การจับจ่ายซื้อของบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การซื้อของ

 • 1.Shopping Cart/ trolley

  รถเข็น

 • 2.Tax refund

  การขอคืนภาษี

 • 3.Do you have this in ... (color)?

  มีแบบนี้สี...ไหมครับ/ค่ะ

 • 4.Aisle

  ทางเดินระหว่างชั้นสินค้า

 • 5.Shelf

  ชั้นวางสินค้า

 • 6.Dress

  ชุดกระโปรง

วลีใช้สื่อสารบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร

 • 1.Please wait a moment./ One moment, please./ Please wait a minute.

  กรุณารอสักครู่ครับ/ค่ะ

 • 2.Please be patient.

  อดทนนิดนะครับ/ค่ะ

 • 3.Please wait in line.

  กรุณาเข้าแถวด้วยครับ/ค่ะ

 • 4.Please join the queue. / Take the queue

  กรุณาต่อแถวด้วยครับ/ค่ะ

 • 5.On your left.

  ทางซ้าย

 • 6.Please repeat that./ Please say that again./ Pardon me?

  กรุณาพูดอีกครั้งครับ/ค่ะ