หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ตัวอย่างบทสนทนา

การเดินทางบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การเดินทาง

 • 1.Public transportation (Public transport)

  ขนส่งมวลชน

 • 2.Mini-bar

  ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่ขายในห้องพักโรงแรม

 • 3.Hungry

  หิว

 • 4.Across the street

  ข้ามฝั่งถนน

 • 5.Lost

  หลงทาง

 • 6.In the city

  ในตัวเมือง

สนทนาในร้านอาหารบทสนทนา ภาษาอังกฤษ ในร้านอาหาร

 • 1.Lunch

  อาหารกลางวัน

 • 2.Can we/ I get a … ?

  ฉันขอสั่ง ... ได้ไหมค่ะ

 • 3.Scrambled egg

  ไข่คน

 • 4.Would you like ... with that?

  รับ... ด้วยหรือไม่ค่ะ

 • 5.Are you ready to order?

  คุณพร้อมจะสั่งอาหารหรือยัง

 • 6.Chopsticks

  ตะเกียบ

สถานที่ / ร้านค้าบทสนทนา ภาษาอังกฤษ สถานที่ / ร้านค้า

 • 1.Duty-free shop

  ร้านปลอดภาษี

 • 2.Jewellery store

  ร้านเครื่องประดับ

 • 3.Bookstore

  ร้านหนังสือ

 • 4.Optical shop

  ร้านแว่นตา

 • 5.Wholesale stores

  ร้านขายส่ง

 • 6.Post office

  ไปรษณีย์

การจับจ่ายซื้อของบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การซื้อของ

 • 1.Skirt

  กระโปรง

 • 2.Just looking

  แค่ดูเฉยๆ

 • 3.v-neck

  เสื้อคอวี

 • 4.Bag

  ถุง (ใส่สินค้า)

 • 5.Overcoat

  เสื้อนอก

 • 6.Shopping

  การซื้อของ

วลีใช้สื่อสารบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร

 • 1.Thank you very much.

  ขอบคุณมากครับ/ค่ะ

 • 2.Please wait a moment./ One moment, please./ Please wait a minute.

  กรุณารอสักครู่ครับ/ค่ะ

 • 3.Over here.

  ตรงนี้

 • 4.Please sign your name.

  กรุณาเซ็นชื่อด้วยครับ/ค่ะ

 • 5.On your right.

  ทางขวา

 • 6.Please come in.

  เชิญข้างในครับ/ค่ะ