หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ตัวอย่างบทสนทนา

การเดินทางบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การเดินทาง

 • 1.In a hurry

  เร่งรีบ I am in a hurry to go to the airport. (ฉันกำลังรีบไปสนามบิน)

 • 2.What is the charge per hour?

  คิดราคาชั่วโมงละเท่าไหร่

 • 3.Breakdown

  ใช้งานไม่ได้

 • 4.Can you recommend somewhere to stay?

  คุณแนะนำหน่อยที่พักให้ฉันหน่อยได้ไหม

 • 5.Are we almost there?

  เราใกล้ถึงกันหรือยัง

 • 6.Hungry

  หิว

สนทนาในร้านอาหารบทสนทนา ภาษาอังกฤษ ในร้านอาหาร

 • 1.Can you give me some more … ?

  ขอ...เพิ่มหน่อยได้ไหมค่ะ

 • 2.Dinner

  อาหารเย็น

 • 3.Mussel

  หอยแมลงภู่

 • 4.Bottle

  ขวด

 • 5.Medium Rare

  ปานกลางค่อนไปทางสด

 • 6.Pour

  เท

สถานที่ / ร้านค้าบทสนทนา ภาษาอังกฤษ สถานที่ / ร้านค้า

 • 1.Liquor store

  ร้านขายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • 2.Wholesale stores

  ร้านขายส่ง

 • 3.Bookstore

  ร้านหนังสือ

 • 4.Jewellery store

  ร้านเครื่องประดับ

 • 5.Butcher shop

  ร้านขายเนื้อสด

 • 6.Floating market

  ตลาดลอยน้ำ

การจับจ่ายซื้อของบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การซื้อของ

 • 1.Underwear

  ชุดชั้นใน

 • 2.Tax free

  ปลอดภาษี

 • 3.I am looking for …

  ฉันกำลังหาซื้อ…ครับ/ ค่ะ

 • 4.Aisle

  ทางเดินระหว่างชั้นสินค้า

 • 5.Pajamas

  ชุดนอน

 • 6.Tax refund

  การขอคืนภาษี

วลีใช้สื่อสารบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร

 • 1.Please sign your name.

  กรุณาเซ็นชื่อด้วยครับ/ค่ะ

 • 2.Please speak slowly.

  กรุณาพูดช้าลงหน่อยครับ/ค่ะ

 • 3.Thank you for your help.

  ขอบคุณในความช่วยเหลือครับ/ค่ะ

 • 4.Please take/have a seat.

  เชิญนั่งครับ/ค่ะ

 • 5.This way.

  เชิญทางนี้

 • 6.Please be patient.

  อดทนนิดนะครับ/ค่ะ