หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ตัวอย่างบทสนทนา

การเดินทางบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การเดินทาง

 • 1.Wake-up call

  บริการโทรปลุกตอนเช้าที่ห้องพักโรงแรม

 • 2.Where can I buy a ticket?

  ฉันจะซื้อตั๋วได้ที่ไหน

 • 3.Are you going by …?

  คุณจะเดินทางโดย…ใช่ไหม

 • 4.Deposit

  มัดจำ

 • 5.Parking lot

  ที่จอดรถ

 • 6.In advance (upfront)

  ล่วงหน้า Do I have to pay in advance? (ฉันต้องชำระเงินล่วงหน้าหรือไม่)

สนทนาในร้านอาหารบทสนทนา ภาษาอังกฤษ ในร้านอาหาร

 • 1.What do you recommend?

  คุณมีเมนูแนะนำอะไรบ้างครับ/ ค่ะ

 • 2.Order

  การสั่งอาหาร

 • 3.Dinner

  อาหารเย็น

 • 4.Booking/ Reservation

  การจอง

 • 5.Dish/ Special of the day

  เมนู/ จานพิเศษของวันนี้

 • 6.Give me/ us a second

  ซักครู่นะครับ/ ค่ะ

สถานที่ / ร้านค้าบทสนทนา ภาษาอังกฤษ สถานที่ / ร้านค้า

 • 1.Tailor’s shop

  ร้านตัดเสื้อ

 • 2.Stationery shop

  ร้านเครื่องเขียน

 • 3.Convenience store

  ร้านสะดวกซื้อ

 • 4.Butcher shop

  ร้านขายเนื้อสด

 • 5.Salon

  ร้านทำผม(ผู้หญิง)

 • 6.Shopping mall/ Department store

  ห้างสรรพสินค้า

การจับจ่ายซื้อของบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การซื้อของ

 • 1.Blouse

  เสื้อผู้หญิง

 • 2.Pajamas

  ชุดนอน

 • 3.Could I have a ... percent discount?

  ลดให้...เปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับ/ค่ะ

 • 4.Elevator

  ลิฟต์

 • 5.Swimming suit

  ชุดว่ายน้ำ

 • 6.Do you have it in another color?

  มีแบบนี้สีอื่นไหมครับ/ ค่ะ

วลีใช้สื่อสารบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร

 • 1.Please complete/ fill out the form.

  กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยครับ/ค่ะ

 • 2.Thank you very much.

  ขอบคุณมากครับ/ค่ะ

 • 3.Please wait in line.

  กรุณาเข้าแถวด้วยครับ/ค่ะ

 • 4.Over here.

  ตรงนี้

 • 5.Never mind. / It’s okay. / Don’t worry. / That’s all right.

  ไม่เป็นไร

 • 6.Over there

  ตรงนั้น