หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ตัวอย่างบทสนทนา

การเดินทางบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การเดินทาง

 • 1.Mini-bar

  ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่ขายในห้องพักโรงแรม

 • 2.What is the charge per hour?

  คิดราคาชั่วโมงละเท่าไหร่

 • 3.Where are we now?

  ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหน

 • 4.When should I visit the place?

  คุณว่าฉันควรไปเที่ยวเมื่อไหร่ดี

 • 5.Draw a map

  วาดแผนที่

 • 6.Sightseeing

  การเที่ยวชม

สนทนาในร้านอาหารบทสนทนา ภาษาอังกฤษ ในร้านอาหาร

 • 1.Fried egg

  ไข่ดาว

 • 2.Beef

  เนื้อวัว

 • 3.Saucer

  จานรอง

 • 4.Sirloin

  เนื้อสันนอก

 • 5.Waiter

  บริกรชาย

 • 6.Mineral water

  น้ำแร่

สถานที่ / ร้านค้าบทสนทนา ภาษาอังกฤษ สถานที่ / ร้านค้า

 • 1.Duty-free shop

  ร้านปลอดภาษี

 • 2.Overnight Market

  ตลาดโต้รุ่ง

 • 3.Liquor store

  ร้านขายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • 4.Butcher shop

  ร้านขายเนื้อสด

 • 5.Shopping mall/ Department store

  ห้างสรรพสินค้า

 • 6.Florist

  ร้ายขายดอกไม้

การจับจ่ายซื้อของบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การซื้อของ

 • 1.Too tight

  เล็ก/ คับเกินไป

 • 2.Bag

  ถุง (ใส่สินค้า)

 • 3.Changing room/ Fitting room

  ห้องลองชุด

 • 4.Underwear

  ชุดชั้นใน

 • 5.Pants

  กางเกง

 • 6.Gift voucher

  บัตรกำนัน (แทนเงินสด)

วลีใช้สื่อสารบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร

 • 1.Please be patient.

  อดทนนิดนะครับ/ค่ะ

 • 2.Next

  คนต่อไป (เรียก)

 • 3.Thank you for your help.

  ขอบคุณในความช่วยเหลือครับ/ค่ะ

 • 4.Please spell your name.

  กรุณาสะกดชื่อของคุณด้วยครับ/ค่ะ

 • 5.Please complete/ fill out the form.

  กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยครับ/ค่ะ

 • 6.Please join the queue. / Take the queue

  กรุณาต่อแถวด้วยครับ/ค่ะ