หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ตัวอย่างบทสนทนา

การเดินทางบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การเดินทาง

 • 1.Are there are any public toilets nearby?

  แถวนี้มีห้องน้ำสาธารณะบ้างไหมครับ/ ค่ะ

 • 2.Could you take a photo for me?

  คุณช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหม

 • 3.Breakdown

  ใช้งานไม่ได้

 • 4.In the city

  ในตัวเมือง

 • 5.Can you recommend somewhere to stay?

  คุณแนะนำหน่อยที่พักให้ฉันหน่อยได้ไหม

 • 6.What is the charge per hour?

  คิดราคาชั่วโมงละเท่าไหร่

สนทนาในร้านอาหารบทสนทนา ภาษาอังกฤษ ในร้านอาหาร

 • 1.Beverage

  เครื่องดื่ม

 • 2.Dinner

  อาหารเย็น

 • 3.Knife

  มีด

 • 4.Where is there a good restaurant?

  แถวนี้มีร้านอาหารอร่อยๆไหม

 • 5.Seafood

  อาหารทะเล

 • 6.How big are your portions?

  อาหารที่นี่จานใหญ่ขนาดไหนค่ะ (ถามถึงปริมาณอาหาร)

สถานที่ / ร้านค้าบทสนทนา ภาษาอังกฤษ สถานที่ / ร้านค้า

 • 1.Bakery shop

  ร้านเบเกอรี่

 • 2.Tailor’s shop

  ร้านตัดเสื้อ

 • 3.Butcher shop

  ร้านขายเนื้อสด

 • 4.Stationery shop

  ร้านเครื่องเขียน

 • 5.Optical shop

  ร้านแว่นตา

 • 6.Night market

  ตลาดกลางคืน

การจับจ่ายซื้อของบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การซื้อของ

 • 1.Swimming suit

  ชุดว่ายน้ำ

 • 2.Suits

  ชุดสูท

 • 3.Gift voucher

  บัตรกำนัน (แทนเงินสด)

 • 4.Do you have any ... ?

  คุณมี ... ไหมครับ/ ค่ะ

 • 5.Too big

  ใหญ่เกินไป

 • 6.Tax free

  ปลอดภาษี

วลีใช้สื่อสารบทสนทนา ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร

 • 1.My pleasure./ You’re welcome./ That’s all right./ Not at all.

  ยินดีครับ/ค่ะ

 • 2.On your left.

  ทางซ้าย

 • 3.Over there

  ตรงนั้น

 • 4.Thank you very much.

  ขอบคุณมากครับ/ค่ะ

 • 5.This way.

  เชิญทางนี้

 • 6.Please come in.

  เชิญข้างในครับ/ค่ะ