หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

รวมคำศัพท์/ประโยค บทสนทนา : สนทนาในร้านอาหารDictionary บทสนทนา ภาษาอังกฤษ สนทนาในร้านอาหาร

1. Plate

จาน

2. Bowl

ชาม

3. Saucer

จานรอง

4. Spoon

ช้อน

5. Fork

ส้อม

6. Knife

มีด

7. Chopsticks

ตะเกียบ

8. Booking/ Reservation

การจอง

9. Breakfast

อาหารเช้า

10. Lunch

อาหารกลางวัน

11. Dinner

อาหารเย็น

12. Waiter

บริกรชาย

13. Waitress

บริกรหญิง

14. Chef

พ่อครัว/ กุ๊ก

15. Wine list

รายการ เครื่องดื่มไวน์