หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

รวมคำศัพท์/ประโยค บทสนทนา : การจับจ่ายซื้อของDictionary บทสนทนา ภาษาอังกฤษ การจับจ่ายซื้อของ

1. Shopping Cart/ trolley

รถเข็น

2. Basket

ตะกร้า

3. Bag

ถุง (ใส่สินค้า)

4. Tax refund

การขอคืนภาษี

5. Tax free

ปลอดภาษี

6. Changing room/ Fitting room

ห้องลองชุด

7. On sale

ลดราคา

8. I would like to buy …

ฉันอยากจะซื้อ...หน่อยครับ/ ค่ะ

9. I am looking for …

ฉันกำลังหาซื้อ…ครับ/ ค่ะ

10. Elevator

ลิฟต์

11. Escalator

บันไดเลื่อน

12. Scale

เครื่องชั่ง

13. Gift voucher

บัตรกำนัน (แทนเงินสด)

14. Aisle

ทางเดินระหว่างชั้นสินค้า

15. Shelf

ชั้นวางสินค้า