หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

รวมคำศัพท์/ประโยค บทสนทนา : การเดินทางDictionary บทสนทนา ภาษาอังกฤษ การเดินทาง

1. Sightseeing

การเที่ยวชม

2. Breakdown

ใช้งานไม่ได้

3. Parking lot

ที่จอดรถ

4. Ferry

เรือข้ามฟาก

5. Public transportation (Public transport)

ขนส่งมวลชน

6. Mini-bar

ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่ขายในห้องพักโรงแรม

7. Expired

หมดอายุ

8. Hungry

หิว

9. Lost

หลงทาง

10. Deposit

มัดจำ

11. Could you take me to …?

คุณไปส่งฉันที่ …ได้ไหม

12. Are you going by …?

คุณจะเดินทางโดย…ใช่ไหม

13. How long does it take (by car/bus/train/plane) from … to … ?

ใช้เวลานานเท่าไหร่ จาก … ไปยัง ... โดย …

14. How far it is to … from here?

... อยู่ไกลแค่ไหนจากที่นี่

15. Are we almost there?

เราใกล้ถึงกันหรือยัง