หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

รวมคำศัพท์/ประโยค บทสนทนา : วลีใช้สื่อสารDictionary บทสนทนา ภาษาอังกฤษ วลีใช้สื่อสาร

1. Please come in.

เชิญข้างในครับ/ค่ะ

2. Please take/have a seat.

เชิญนั่งครับ/ค่ะ

3. Please complete/ fill out the form.

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยครับ/ค่ะ

4. Please sign your name.

กรุณาเซ็นชื่อด้วยครับ/ค่ะ

5. Please spell your name.

กรุณาสะกดชื่อของคุณด้วยครับ/ค่ะ

6. Please speak slowly.

กรุณาพูดช้าลงหน่อยครับ/ค่ะ

7. Please repeat that./ Please say that again./ Pardon me?

กรุณาพูดอีกครั้งครับ/ค่ะ

8. Please wait a moment./ One moment, please./ Please wait a minute.

กรุณารอสักครู่ครับ/ค่ะ

9. Please be patient.

อดทนนิดนะครับ/ค่ะ

10. Please wait in line.

กรุณาเข้าแถวด้วยครับ/ค่ะ

11. Please join the queue. / Take the queue

กรุณาต่อแถวด้วยครับ/ค่ะ

12. Thank you very much.

ขอบคุณมากครับ/ค่ะ

13. Thank you for your help.

ขอบคุณในความช่วยเหลือครับ/ค่ะ

14. My pleasure./ You’re welcome./ That’s all right./ Not at all.

ยินดีครับ/ค่ะ

15. Never mind. / It’s okay. / Don’t worry. / That’s all right.

ไม่เป็นไร