หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

รวมคำศัพท์/ประโยค บทสนทนา : สถานที่ / ร้านค้าDictionary บทสนทนา ภาษาอังกฤษ สถานที่ / ร้านค้า

1. Fresh market

ตลาดสด

2. Convenience store

ร้านสะดวกซื้อ

3. Shopping mall/ Department store

ห้างสรรพสินค้า

4. Grocery store

ร้านขายของชำ/ ร้านโชห่วย

5. Butcher shop

ร้านขายเนื้อสด

6. Pharmacy

ร้านขายยา

7. Night market

ตลาดกลางคืน

8. Optical shop

ร้านแว่นตา

9. Coffee shop

ร้านกาแฟ

10. Floating market

ตลาดลอยน้ำ

11. Appliance Store

ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

12. Salon

ร้านทำผม(ผู้หญิง)

13. Barbers shop

ร้านตัดผม (ชาย)

14. Bookstore

ร้านหนังสือ

15. Overnight Market

ตลาดโต้รุ่ง