หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zounds หมายถึง คำสบถ

คำศัพท์ zounds แปลว่า คำสบถ หมายถึง คำสบถ zounds อ่านว่า (เสานดส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 475 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zounds (เสานดส)

คำสบถ