หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zoom หมายถึง (เครื่องบิน นักบิน) แล่นเสียงดัง ถ่ายภาพซูม

คำศัพท์ zoom แปลว่า (เครื่องบิน นักบิน) แล่นเสียงดัง ถ่ายภาพซูม หมายถึง (เครื่องบิน นักบิน) แล่นเสียงดัง ถ่ายภาพซูม zoom อ่านว่า (สูม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 689 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zoom (สูม)

(เครื่องบิน นักบิน) แล่นเสียงดัง

ถ่ายภาพซูม