หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zoology หมายถึง สัตววิทยา

คำศัพท์ zoology แปลว่า สัตววิทยา หมายถึง สัตววิทยา zoology อ่านว่า (โสะออล-โอะจิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 494 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zoology (โสะออล-โอะจิ)

สัตววิทยา