หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zoologist หมายถึง นักสัตววิทยา

คำศัพท์ zoologist แปลว่า นักสัตววิทยา หมายถึง นักสัตววิทยา zoologist อ่านว่า (โสะออล-โอะจิซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 478 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zoologist (โสะออล-โอะจิซท)

นักสัตววิทยา