หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zoologically หมายถึง เกี่ยวกับวิชาสัตววิทยา

คำศัพท์ zoologically แปลว่า เกี่ยวกับวิชาสัตววิทยา หมายถึง เกี่ยวกับวิชาสัตววิทยา zoologically อ่านว่า (โสโอะลอจ-อิแค็ลลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 357 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zoologically (โสโอะลอจ-อิแค็ลลิ)

เกี่ยวกับวิชาสัตววิทยา