หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zoological gardens หมายถึง สวนเลี้ยงสัตว์

คำศัพท์ zoological gardens แปลว่า สวนเลี้ยงสัตว์ หมายถึง สวนเลี้ยงสัตว์ zoological gardens อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 476 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zoological gardens

สวนเลี้ยงสัตว์