หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zoological หมายถึง เกี่ยวกับวิชาสัตววิทยา

คำศัพท์ zoological แปลว่า เกี่ยวกับวิชาสัตววิทยา หมายถึง เกี่ยวกับวิชาสัตววิทยา zoological อ่านว่า (โสโอะลอจ-อิแค็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 328 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zoological (โสโอะลอจ-อิแค็ล)

เกี่ยวกับวิชาสัตววิทยา