หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zone time หมายถึง เวลาที่ใช้เฉพาะส่วนหนึ่งๆ ของโลก

คำศัพท์ zone time แปลว่า เวลาที่ใช้เฉพาะส่วนหนึ่งๆ ของโลก หมายถึง เวลาที่ใช้เฉพาะส่วนหนึ่งๆ ของโลก zone time อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 312 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zone time

เวลาที่ใช้เฉพาะส่วนหนึ่งๆ ของโลก