หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zone หมายถึง วง แบ่งนคร

คำศัพท์ zone แปลว่า วง แบ่งนคร หมายถึง วง แบ่งนคร zone อ่านว่า (โสน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 587 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zone (โสน)

วง แบ่งนคร