หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zonal หมายถึง เป็นภาคๆ

คำศัพท์ zonal แปลว่า เป็นภาคๆ หมายถึง เป็นภาคๆ zonal อ่านว่า (โสน-แอ็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 405 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zonal (โสน-แอ็ล)

เป็นภาคๆ