หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zombi หมายถึง ผีดิบ

คำศัพท์ zombi แปลว่า ผีดิบ หมายถึง ผีดิบ zombi อ่านว่า (สอม-บิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 435 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zombi (สอม-บิ)

ผีดิบ