หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zither หมายถึง เครื่องสีธ-เออะ

คำศัพท์ zither แปลว่า เครื่องสีธ-เออะ หมายถึง เครื่องสีธ-เออะ zither อ่านว่า (สีธ-เออะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 500 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zither (สีธ-เออะ)

เครื่องสีธ-เออะ