หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zirconia หมายถึง ออกไซด์ของธาตุเสอะโค-เนียม

คำศัพท์ zirconia แปลว่า ออกไซด์ของธาตุเสอะโค-เนียม หมายถึง ออกไซด์ของธาตุเสอะโค-เนียม zirconia อ่านว่า (เสอะโค-เนียะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 404 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zirconia (เสอะโค-เนียะ)

ออกไซด์ของธาตุเสอะโค-เนียม