หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zircon หมายถึง เพทาย

คำศัพท์ zircon แปลว่า เพทาย หมายถึง เพทาย zircon อ่านว่า (เสอ-ค็อน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 515 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zircon (เสอ-ค็อน)

เพทาย