หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zipper หมายถึง เครื่องรูดปิดเปิด

คำศัพท์ zipper แปลว่า เครื่องรูดปิดเปิด หมายถึง เครื่องรูดปิดเปิด zipper อ่านว่า (สีพ-เพอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 492 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zipper (สีพ-เพอะ)

เครื่องรูดปิดเปิด