หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zip หมายถึง เสียงฉีกควาก ชักรูด ปิด โดยวิธีนี้

คำศัพท์ zip แปลว่า เสียงฉีกควาก ชักรูด ปิด โดยวิธีนี้ หมายถึง เสียงฉีกควาก ชักรูด ปิด โดยวิธีนี้ zip อ่านว่า (สิพ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 698 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zip (สิพ)

เสียงฉีกควาก ชักรูด ปิด โดยวิธีนี้