หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zingiber หมายถึง ไม้ตระกูลขิง ไพล มหาหิงคุ์

คำศัพท์ zingiber แปลว่า ไม้ตระกูลขิง ไพล มหาหิงคุ์ หมายถึง ไม้ตระกูลขิง ไพล มหาหิงคุ์ zingiber อ่านว่า (สีน-จิเบอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 427 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zingiber (สีน-จิเบอะ)

ไม้ตระกูลขิง ไพล มหาหิงคุ์