หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zincotype หมายถึง แม่พิมพ์สังกะสี

คำศัพท์ zincotype แปลว่า แม่พิมพ์สังกะสี หมายถึง แม่พิมพ์สังกะสี zincotype อ่านว่า (สีง-โคะไทพ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 303 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zincotype (สีง-โคะไทพ)

แม่พิมพ์สังกะสี