หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zincograph หมายถึง แม่พิมพ์สังกะสี

คำศัพท์ zincograph แปลว่า แม่พิมพ์สังกะสี หมายถึง แม่พิมพ์สังกะสี zincograph อ่านว่า (สีง-โคะกราฟ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 296 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zincograph (สีง-โคะกราฟ)

แม่พิมพ์สังกะสี