หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zincked หมายถึง สังกะสี

คำศัพท์ zincked แปลว่า สังกะสี หมายถึง สังกะสี zincked อ่านว่า (สิงคท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 335 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zincked (สิงคท)

สังกะสี