หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zinc oxide หมายถึง ธาตุอีท-เรียม

คำศัพท์ zinc oxide แปลว่า ธาตุอีท-เรียม หมายถึง ธาตุอีท-เรียม zinc oxide อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 560 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zinc oxide

ธาตุอีท-เรียม