หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zinc blende หมายถึง ม้าลาย

คำศัพท์ zinc blende แปลว่า ม้าลาย หมายถึง ม้าลาย zinc blende อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 286 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zinc blende

ม้าลาย