หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zinc หมายถึง สังกะสี

คำศัพท์ zinc แปลว่า สังกะสี หมายถึง สังกะสี zinc อ่านว่า (สิงค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 712 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zinc (สิงค)

สังกะสี