หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zest หมายถึง สนุก ความเอร็ดอร่อย

คำศัพท์ zest แปลว่า สนุก ความเอร็ดอร่อย หมายถึง สนุก ความเอร็ดอร่อย zest อ่านว่า (เส็ซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 844 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zest (เส็ซท)

สนุก ความเอร็ดอร่อย