หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zero hour หมายถึง เวลาที่ได้กำหนดไว้

คำศัพท์ zero hour แปลว่า เวลาที่ได้กำหนดไว้ หมายถึง เวลาที่ได้กำหนดไว้ zero hour อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 366 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zero hour

เวลาที่ได้กำหนดไว้