หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zephyr หมายถึง ลมอ่อนๆ

คำศัพท์ zephyr แปลว่า ลมอ่อนๆ หมายถึง ลมอ่อนๆ zephyr อ่านว่า (เสฟ-เออะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 708 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zephyr (เสฟ-เออะ)

ลมอ่อนๆ