หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zenith หมายถึง สุดยอด

คำศัพท์ zenith แปลว่า สุดยอด หมายถึง สุดยอด zenith อ่านว่า (สี-นิธ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 791 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zenith (สี-นิธ)

สุดยอด