หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zebu หมายถึง วัวสี-บยู

คำศัพท์ zebu แปลว่า วัวสี-บยู หมายถึง วัวสี-บยู zebu อ่านว่า (สี-บยู)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 390 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zebu (สี-บยู)

วัวสี-บยู