หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zealous หมายถึง ความเผ็ดร้อน

คำศัพท์ zealous แปลว่า ความเผ็ดร้อน หมายถึง ความเผ็ดร้อน zealous อ่านว่า (เสล-อัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 523 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zealous (เสล-อัซ)

ความเผ็ดร้อน