หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zealot หมายถึง คนคลั่งในเรื่องใดๆ

คำศัพท์ zealot แปลว่า คนคลั่งในเรื่องใดๆ หมายถึง คนคลั่งในเรื่องใดๆ zealot อ่านว่า (เสล-อัท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 445 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zealot (เสล-อัท)

คนคลั่งในเรื่องใดๆ