หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zeal หมายถึง ความเผ็ดร้อน

คำศัพท์ zeal แปลว่า ความเผ็ดร้อน หมายถึง ความเผ็ดร้อน zeal อ่านว่า (สีล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 583 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zeal (สีล)

ความเผ็ดร้อน