หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zany หมายถึง ตัวตลก

คำศัพท์ zany แปลว่า ตัวตลก หมายถึง ตัวตลก zany อ่านว่า (เส-นิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 531 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zany (เส-นิ)

ตัวตลก