หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zambo หมายถึง นิโกร

คำศัพท์ zambo แปลว่า นิโกร หมายถึง นิโกร zambo อ่านว่า (แสม-โบ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 417 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zambo (แสม-โบ)

นิโกร