หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

xylophone หมายถึง เครื่องไส-โละโฟน

คำศัพท์ xylophone แปลว่า เครื่องไส-โละโฟน หมายถึง เครื่องไส-โละโฟน xylophone อ่านว่า (ไส-โละโฟน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,013 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
xylophone (ไส-โละโฟน)

เครื่องไส-โละโฟน