หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

xenophobe หมายถึง คนเกลียดกลัวชาวต่างประเทศ

คำศัพท์ xenophobe แปลว่า คนเกลียดกลัวชาวต่างประเทศ หมายถึง คนเกลียดกลัวชาวต่างประเทศ xenophobe อ่านว่า (เสน-โอะโฟบ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 565 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
xenophobe (เสน-โอะโฟบ)

คนเกลียดกลัวชาวต่างประเทศ