หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

xenon หมายถึง ธาตุ สี-น็อน

คำศัพท์ xenon แปลว่า ธาตุ สี-น็อน หมายถึง ธาตุ สี-น็อน xenon อ่านว่า (สี-น็อน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 804 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
xenon (สี-น็อน)

ธาตุ สี-น็อน