หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

x หมายถึง สิ่งลึกลับ จำนวนที่ไม่รู้ อำนาจลึกลับ รูปตัวเอ็คซ 10

คำศัพท์ x แปลว่า สิ่งลึกลับ จำนวนที่ไม่รู้ อำนาจลึกลับ รูปตัวเอ็คซ 10 หมายถึง สิ่งลึกลับ จำนวนที่ไม่รู้ อำนาจลึกลับ รูปตัวเอ็คซ 10 x อ่านว่า (เอ็คซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 957 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
x (เอ็คซ)

สิ่งลึกลับ จำนวนที่ไม่รู้

อำนาจลึกลับ

รูปตัวเอ็คซ

10