หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

wry หมายถึง ผิดๆ อย่างขุ่นๆ (หน้า) บอกบุญไม่รับ

คำศัพท์ wry แปลว่า ผิดๆ อย่างขุ่นๆ (หน้า) บอกบุญไม่รับ หมายถึง ผิดๆ อย่างขุ่นๆ (หน้า) บอกบุญไม่รับ wry อ่านว่า (ไร)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wry (ไร)

ผิดๆ อย่างขุ่นๆ

(หน้า) บอกบุญไม่รับ