หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

wot หมายถึง รู้

คำศัพท์ wot แปลว่า รู้ หมายถึง รู้ wot อ่านว่า (ว็อท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wot (ว็อท)

รู้