หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

work หมายถึง ทำงานด้วยสมอง ใช้ได้ พยายาม ใช้ นวด ก่อผล งานฝีมือ ทำงาน

คำศัพท์ work แปลว่า ทำงานด้วยสมอง ใช้ได้ พยายาม ใช้ นวด ก่อผล งานฝีมือ ทำงาน หมายถึง ทำงานด้วยสมอง ใช้ได้ พยายาม ใช้ นวด ก่อผล งานฝีมือ ทำงาน work อ่านว่า (เวิค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 131 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
work (เวิค)

ทำงานด้วยสมอง ใช้ได้

พยายาม

ใช้

นวด

ก่อผล

งานฝีมือ

ทำงาน