หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

wore หมายถึง ใช้จนขาด ไว้ (หนวด ผมยาว) สวม ความสึกหรอ ประดับ ทำให้อิดโรย

คำศัพท์ wore แปลว่า ใช้จนขาด ไว้ (หนวด ผมยาว) สวม ความสึกหรอ ประดับ ทำให้อิดโรย หมายถึง ใช้จนขาด ไว้ (หนวด ผมยาว) สวม ความสึกหรอ ประดับ ทำให้อิดโรย wore อ่านว่า (โว)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wore (โว)

ใช้จนขาด ไว้ (หนวด

ผมยาว)

สวม

ความสึกหรอ

ประดับ

ทำให้อิดโรย