หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

word หมายถึง คำพูด พูดมาก ใช้ถ้อยคำ ข่าวคราว คำสัตย์ (สงคราม) ปาก

คำศัพท์ word แปลว่า คำพูด พูดมาก ใช้ถ้อยคำ ข่าวคราว คำสัตย์ (สงคราม) ปาก หมายถึง คำพูด พูดมาก ใช้ถ้อยคำ ข่าวคราว คำสัตย์ (สงคราม) ปาก word อ่านว่า (เวิด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
word (เวิด)

คำพูด พูดมาก

ใช้ถ้อยคำ

ข่าวคราว

คำสัตย์

(สงคราม) ปาก