หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

woo หมายถึง เกี้ยว

คำศัพท์ woo แปลว่า เกี้ยว หมายถึง เกี้ยว woo อ่านว่า (วู)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
woo (วู)

เกี้ยว