หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

won หมายถึง ว็อน ชนะ ได้มา ชักชวน

คำศัพท์ won แปลว่า ว็อน ชนะ ได้มา ชักชวน หมายถึง ว็อน ชนะ ได้มา ชักชวน won อ่านว่า (ว็อน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
won (ว็อน)

ว็อน ชนะ

ได้มา

ชักชวน